Wanprestatie - Gratis gesprek advocaat binnen 24 uur!

Gratis gesprek met een advocaat over een wanprestatie

Vraag een gratis gesprek aan met een advocaat uit uw regio bij een wanprestatie en er wordt binnen 24 uur contact met u opgenomen

 1. Klik op Gratis gesprek advocaat
 2. Selecteer uw plaats 
 3. Als u minder dan € 29.400 bruto per jaar verdient klik op Pro deo
 4. Selecteer uit verschillende profielen een advocaat voor een gratis gesprek
 5. Vul het contactformulier in en binnen 24 uur neemt de advocaat contact met u op!

Vergoeding advocaatkosten door overheid 

Bij een wanprestatie heeft u recht op rechtsbijstand. Wie minder dan € 29.400 bruto per jaar verdient, krijgt financiële hulp van de Nederlandse overheid. Dit wordt gesubsidieerde rechtsbijstand genoemd. Een advocaat die cliënten ook pro deo bijstaat, heet een pro deo advocaat. Bij gesubsidieerde rechtsbijstand worden niet alle kosten vergoed. Afhankelijk van uw inkomen en vermogen betaalt u bij gesubsidieerde rechtsbijstand in de meeste gevallen een eigen bijdrage. Een pro deo advocaat kan dit gratis voor u uitzoeken.

Vergoeding advocaatkosten door verzekering 

Als u een verzekering heeft afgesloten, valt uw kwestie mogelijk onder uw dekking. Een advocaat kan dit voor u uitzoeken. Na het gratis gesprek met de advocaat is het belangrijk om contact op te nemen met uw verzekering en hen op de hoogte te stellen van uw situatie. Een rechtsbijstandverzekering vergoedt namelijk alleen de advocaatkosten als zij op de hoogte zijn gebracht voordat de advocaat voor u aan het werk gaat. 

Waarom een (pro deo) advocaat bij een wanprestatie

Een (pro deo) advocaat kan uw belangen behartigen bij een wanprestatie. Er is sprake van wanprestatie als de veroorzaakte schade voortvloeit uit het feit dat een of meer partijen bij een overeenkomst de verbintenissen uit die overeenkomst niet nakomt of niet juist nakomt. U kunt schade na wanprestatie pas terugvorderen als u eerst de nakoming van de overeenkomst heeft gevorderd. Indien de andere partij de overeenkomst na uw vordering nog steeds niet of niet juist nakomt, dan dient u hem in gebreke te stellen. Als de overeenkomst na de termijn van de ingebrekestelling nog steeds niet of niet juist wordt nagekomen, is de andere partij (in dit geval de schuldenaar) in verzuim getreden. Indien het gebrek dat voortvloeit uit het niet of niet juist nakomen van de overeenkomst onherstelbaar is, treedt de schuldenaar direct in verzuim. Het in verzuim treden kan voor de schuldenaar grote gevolgen hebben. Zo kunnen:

 • Geldleningen in het geheel opeisbaar worden door de schuldeiser
 • Kan de schuldeiser de uitvoering in natura vorderen bij de rechter
 • Kan de schuldeiser een schadevergoeding vorderen bij de rechter
 • Kan de schuldeiser de overeenkomst ontbinden
 • Kunnen de verplichtingen uit de overeenkomst van de schuldeiser worden opgeschort
 • Kan het recht van pand of hypotheek ingeroepen worden

Bij wanprestatie kunnen zowel de schuldeiser als de schuldenaar zich laten bijstaan door een (pro deo) advocaat. In beide posities is het van belang dat u zich goed laat informeren wat voor u de mogelijkheden zijn. 

Wat houdt een gratis gesprek over een wanprestatie in? 

Alle (pro deo) advocaten met het expertisegebied Contract en aansprakelijkheid hebben veel ervaring met zaken die over een wanprestatie gaan. Selecteer een (pro deo) advocaat voor een gratis gesprek en binnen 24 uur wordt er door deze advocaat contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal de (pro deo) advocaat:

 • Uw kwestie met u doornemen en uw vragen beantwoorden
 • Aangeven wat uw juridische kansen en mogelijkheden zijn
 • Het verloop van de procedure met u doornemen
 • Kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
 • Indien u verzekerd bent, uitzoeken of uw kwestie onder uw dekking valt
 • Als beide niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Kortom: vraag een gratis en vrijblijvend gesprek aan met een (pro deo) advocaat bij een wanprestatie. Daarna kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen.