Onrechtmatige daad - Gratis gesprek advocaat binnen 24 uur!

Gratis gesprek met een advocaat over een onrechtmatige daad

Vraag een gratis gesprek aan met een advocaat uit uw regio als u schade heeft geleden door een onrechtmatige daad en er wordt binnen 24 uur contact met u opgenomen

 1. Klik op Gratis gesprek advocaat
 2. Selecteer uw plaats 
 3. Als u minder dan € 29.400 bruto per jaar verdient klik op Pro deo
 4. Selecteer uit verschillende profielen een advocaat voor een gratis gesprek
 5. Vul het contactformulier in en binnen 24 uur neemt de advocaat contact met u op!

Vergoeding advocaatkosten door overheid 

Als u schade heeft geleden door een onrechtmatige daad heeft u recht op rechtsbijstand. Wie minder dan € 29.400 bruto per jaar verdient, krijgt financiële hulp van de Nederlandse overheid. Dit wordt gesubsidieerde rechtsbijstand genoemd. Een advocaat die cliënten ook pro deo bijstaat, heet een pro deo advocaat. Bij gesubsidieerde rechtsbijstand worden niet alle kosten vergoed. Afhankelijk van uw inkomen en vermogen betaalt u bij gesubsidieerde rechtsbijstand in de meeste gevallen een eigen bijdrage. Een pro deo advocaat kan dit gratis voor u uitzoeken.

Vergoeding advocaatkosten door verzekering

Als u een verzekering heeft afgesloten, valt uw kwestie mogelijk onder uw dekking. Een advocaat kan dit voor u uitzoeken. Na het gratis gesprek met de advocaat is het belangrijk om contact op te nemen met uw verzekering en hen op de hoogte te stellen van uw situatie. Een rechtsbijstandverzekering vergoedt namelijk alleen de advocaatkosten als zij op de hoogte zijn gebracht voordat de advocaat voor u aan het werk gaat. 

Waarom een (pro deo) advocaat bij een onrechtmatige daad

Een (pro deo) advocaat kan uw belangen behartigen als u schade heeft geleden door een onrechtmatige daad. Een onrechtmatige daad is een inbreuk op een recht door een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijke verkeer betaamt. Voordat kan worden gesproken van enige aansprakelijkheid door het begaan van een onrechtmatige daad, dient aan een aantal voorwaarden voldaan te zijn. Zo moet de onrechtmatige daad toe te rekenen zijn aan de dader. Een onrechtmatige daad is toerekenbaar wanneer zij te wijten is aan schuld of aan een andere oorzaak die voor rekening van de dader komt. Als vastgesteld is dat sprake is van een onrechtmatige daad en deze ook aan de dader kan worden toegerekend, dient gekeken te worden of er ook daadwerkelijk schade ontstaan is. Dit kan zowel vermogensschade als immateriële schade betreffen. Het ontstaan van schade is op zichzelf nog niet voldoende. Er moet komen vast te staan dat de schade is ontstaan als gevolg van de onrechtmatige daad. Een laatste voorwaarde voor aansprakelijkheid is de relativiteit. Dit houdt in dat de norm die geschonden is door de onrechtmatige daad strekt tot bescherming van de schade die de benadeelde geleden heeft.

Het vaststellen of sprake is van aansprakelijkheid na een onrechtmatige daad is een ingewikkelde aangelegenheid. Indien u schade geleden heeft en van mening bent dat deze schade veroorzaakt is door een onrechtmatige daad van een ander, is het raadzaam een (pro deo) advocaat in te schakelen. Een (pro deo) advocaat kan alle nodige stappen nagaan waaruit zou moeten blijken dat u inderdaad uw schade vergoed dient te krijgen omdat een ander aansprakelijk is door het begaan van een onrechtmatige daad. Ook kan een (pro deo) advocaat met u, indien nodig, naar de rechter stappen om deze schade ook daadwerkelijk vergoed te krijgen.

Wat houdt een gratis gesprek over een onrechtmatige daad in? 

Alle (pro deo) advocaten met het expertisegebied Contract en aansprakelijkheid hebben veel ervaring met zaken die over schade na een onrechtmatige daad gaan. Selecteer een (pro deo) advocaat voor een gratis gesprek en binnen 24 uur wordt er door deze advocaat contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal de (pro deo) advocaat:

 • Uw kwestie met u doornemen en uw vragen beantwoorden
 • Aangeven wat uw juridische kansen en mogelijkheden zijn
 • Het verloop van de procedure met u doornemen
 • Kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
 • Indien u verzekerd bent, uitzoeken of uw kwestie onder uw dekking valt
 • Als beide niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Kortom: vraag een gratis en vrijblijvend gesprek aan met een (pro deo) advocaat als u schade heeft geleden door een onrechtmatige daad. Daarna kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen.

Vraag en antwoord

Onrechtmatige daad - Ik heb schade opgelopen door het handelen van iemand anders, wat nu?

Iemand anders heeft een onrechtmatige daad tegen mij gepleegd. Wat kan ik doen om de schade die hierbij ontstaan is vergoed te krijgen? 

Antwoord Eerste Rechtshulp

Wanneer er sprake is van een onrechtmatige daad, is het zaak om vast te stellen wat de gevolgen hiervan zijn. De schade die u opgelopen heeft als gevolg van deze onrechtmatige daad zal in veel gevallen vergoed moeten worden door de veroorzaker hiervan. Het is aan de rechter om hier een uitspraak over te doen. Een onrechtmatige daad komt voor in drie verschillende varianten. Een (pro deo) advocaat stelt vast om welk type onrechtmatige daad het in uw geval gaat, wat uw positie hierin is en op welke manier u de schade als gevolg hiervan vergoed kunt krijgen.