Vreemdelingenbewaring - Gratis gesprek advocaat binnen 24 uur!

Gratis gesprek over een vreemdelingenbewaring met een advocaat

Vraag een gratis gesprek aan met een advocaat als u in beroep wilt gaan tegen een vreemdelingenbewaring. Binnen 24 uur contact.

  1. Klik op Gratis gesprek advocaat
  2. Selecteer uw plaats 
  3. Selecteer uit verschillende profielen een advocaat voor een gratis gesprek
  4. Vul het contactformulier in en binnen 24 uur neemt de advocaat contact met u op!

Vreemdelingenbewaring - Gratis gesprek advocaat

Onder vreemdelingenbewaring verstaat men het preventief in bewaring stellen van een vreemdeling, welke onrechtmatig in Nederland verblijft. Een vreemdeling zal verzocht worden het land te verlaten. Is de kans groot dat dit niet gebeurt, dan kan deze in bewaring worden gesteld. Op deze manier voorkomt men dat een vreemdeling zich onttrekt aan het toezicht en zodoende langer in Nederland kan verblijven. Voor een vreemdelingenbewaring wordt alleen gekozen als een uitzetting ook daadwerkelijk uitvoerbaar is. Een vreemdelingenbewaring is geen straf, maar een middel om een vreemdeling beschikbaar te houden als deze moet worden uitgezet. Op deze manier wordt voorkomen dat een vreemdeling onvindbaar is op het moment dat deze uitgezet wordt.

Werkwijze bij een vreemdelingenbewaring

Het is aan de hulpofficier van justitie of een medewerker van de DT&V om een vreemdelingenbewaring op te leggen aan een vreemdeling. De rechtmatigheid van dit besluit moet door een rechter worden getoetst. Een vreemdeling heeft standaard de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen een vreemdelingenbewaring. Een vreemdeling heeft hier reden toe, als blijkt dat er alternatieven zijn welke een minder grote impact hebben op de vreemdeling. De vreemdelingenbewaring duurt in de basis niet langer dan zes maanden. Wel zijn er mogelijkheden om de vreemdelingenbewaring te verlengen.

Kortom: vraag een advocaat om een gratis juridisch gesprek als u in beroep wilt gaan tegen een vreemdelingenbewaring.

Vraag en antwoord

Vreemdelingenbewaring - Is een vreemdelingenbewaring een straf?

Het in bewaring stellen van een persoon zie ik als een straf. Geldt dat eigenlijk ook voor een vreemdelingenbewaring?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het in bewaring stellen van een vreemdeling via een vreemdelingenbewaring wordt niet gezien als een straf. Het is een uiterst middel, wanneer er geen alternatieven zijn om een vreemdeling beschikbaar te houden. Het beschikbaar houden gebeurt normaliter door iemand onder toezicht te stellen. Het is belangrijk om een vreemdeling beschikbaar te houden, om het proces rond diens uitzetting te kunnen bespoedigen. Een vreemdelingenbewaring wordt opgelegd door een hulpofficier van justitie of een medewerker van de DT&V. Het genomen besluit zal altijd getoetst worden door een rechter. Daarbij heeft een vreemdeling het recht om in bezwaar te gaan tegen de vreemdelingenbewaring.

Vreemdelingenbewaring - Hoe lang duurt een vreemdelingenbewaring?

Ik heb gehoord dat een vreemdeling in bewaring kan worden gesteld. Wat is de maximale duur hiervan?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Vreemdelingenbewaring wordt opgelegd om een vreemdeling beschikbaar te houden voor een uitzetting. In de basis heeft een vreemdelingenbewaring een duur van zes maanden. Deze periode kan echter verlengd worden. De maximale duur van een vreemdelingenbewaring bedraagt achttien maanden. In de meeste gevallen zal die periode niet gehaald worden. Een vreemdeling blijft alleen achttien maanden in bewaring, als deze niet mee wil werken aan een vertrek. Ook bij het ontbreken van de benodigde reisdocumenten kan gekozen worden voor een verlenging van de vreemdelingenbewaring. Het besluit hiertoe wordt door een hulpofficier van justitie genomen en zal worden getoetst bij een rechter.