Verblijfsvergunning onbepaalde tijd - Gratis gesprek advocaat binnen 24 uur!

Gratis gesprek over een verblijfsvergunning onbepaalde tijd met een advocaat

Vraag een gratis gesprek aan met een advocaat als u een verblijfsvergunning onbepaalde tijd wilt aanvragen. Binnen 24 uur contact.

  1. Klik op Gratis gesprek advocaat
  2. Selecteer uw plaats 
  3. Selecteer uit verschillende profielen een advocaat voor een gratis gesprek
  4. Vul het contactformulier in en binnen 24 uur neemt de advocaat contact met u op!

Verblijfsvergunning onbepaalde tijd - Gratis gesprek advocaat

Wanneer u na meerdere jaren blijvend in Nederland wilt blijven wonen, kunt u een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd aanvragen. Het is een alternatief voor het aanvragen van een verlenging van uw bestaande verblijfsvergunning. Vaak heeft een verblijfsvergunning bij binnenkomst in Nederland een tijdelijk karakter. Na het verlopen van deze termijn wordt beoordeeld of de verblijfsvergunning ingetrokken of verlengd wordt. Na vijf jaar heeft u de mogelijkheid een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd aan te vragen bij de IND. De aanvraag dient u online in via de website van de IND. Een advocaat kan u hierbij begeleiden.

Voorwaarden verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd aanvragen

Bij het aanvragen van een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd dient u aan verschillende voorwaarden te voldoen. Zoals reeds genoemd werd, dient u tenminste vijf jaar in Nederland te verblijven. Daarbij dient u te beschikken over een geldige verblijfsvergunning. Het moet hierbij gaan om een verblijfsvergunning voor een doel met een niet-tijdelijke aard. Een voorbeeld van een verblijfsvergunning voor een tijdelijk doel is bijvoorbeeld de verblijfsvergunning voor een operatie in een Nederlands ziekenhuis. Ook wordt gekeken naar uw inkomen. U moet over een zelfstandig en duurzaam inkomen beschikken. Daarbij moet u een inburgeringsdiploma halen. Met dit diploma toont u aan Nederlands te kunnen spreken, schrijven en verstaan.

Kortom: vraag een advocaat om een gratis juridisch gesprek als u een verblijfsvergunning onbepaalde tijd wilt aanvragen.

Vraag en antwoord

Verblijfsvergunning onbepaalde tijd - Moet ik een inburgeringsexamen doen?

Ik overweeg een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd aan te vragen bij de IND. Moet ik een inburgeringsexamen doen vooraf?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Bij een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd aanvragen worden verschillende voorwaarden gesteld. Een van deze voorwaarden is de noodzaak van het behalen van een inburgeringsdiploma. Dit diploma toont de IND dat u in staat bent om Nederlands te begrijpen. U kunt de taal spreken, u kunt het verstaan en u kunt het schrijven. In sommige gevallen is het behalen van het inburgeringsdiploma geen vereiste. Een advocaat kan samen met u bekijken welke voorwaarden voor u gelden bij de aanvraag van een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. Belangrijk is dat u minimaal vijf jaar onafgebroken in Nederland woont en een geldige verblijfsvergunning voor een doel met een niet-tijdelijke aard heeft.

Verblijfsvergunning onbepaalde tijd - Wanneer kan ik in Nederland blijven wonen?

Momenteel heb ik een verblijfsvergunning met een tijdelijk karakter. Nu wil ik graag in Nederland blijven wonen. Wat zijn mijn opties?

Antwoord Eerste Rechtshulp

U kunt in sommige gevallen een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd aanvragen, wanneer u al langer in Nederland verblijft. In de basis geldt dat u na vijf jaar een dergelijk verzoek in kunt dienen bij de IND. Het is afhankelijk van uw land van afkomst welke voorwaarden er precies gelden. Raadpleeg een advocaat om te bekijken aan welke voorwaarden u in uw situatie moet voldoen. Houd er rekening mee dat het aanvragen van een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd alleen mogelijk is, wanneer u nu een verblijfsvergunning heeft voor een doel met een niet-tijdelijke aard. Als u hier verblijft voor een operatie in het ziekenhuis, kunt u bijvoorbeeld geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd aanvragen.