Terugkeerbesluit - Gratis gesprek advocaat binnen 24 uur!

Gratis gesprek over een terugkeerbesluit met een advocaat

Vraag een gratis gesprek aan met een advocaat bij een terugkeerbesluit. Binnen 24 uur contact.

  1. Klik op Gratis gesprek advocaat
  2. Selecteer uw plaats 
  3. Selecteer uit verschillende profielen een advocaat voor een gratis gesprek
  4. Vul het contactformulier in en binnen 24 uur neemt de advocaat contact met u op!

Terugkeerbesluit - Gratis gesprek advocaat

Onder het terugkeerbesluit verstaan we een officieel document, waarin is vastgelegd dat een persoon illegaal in Nederland verblijft. Wanneer hier sprake van is, moet deze persoon Nederland verlaten. Bij een terugkeerbesluit mag een persoon niet uitwijken naar andere landen binnen de EU, naar Zwitserland en landen binnen de EER. Uitzondering hierop is Ierland. Er zijn verschillende instanties in Nederland die een terugkeerbesluit op kunnen leggen. Denk aan de IND, de politie en de Koninklijke Marechaussee. Het is niet mogelijk om een terugkeerbesluit op te leggen aan personen afkomstig uit EU- of EER-landen en Zwitserland.

Definitie van illegaal in Nederland verblijven

Wanneer men naar Nederland komt, vraag men asiel aan in de hoop hier te mogen blijven. In verschillende situaties kan een dergelijk verzoek worden afgewezen. Het gevolg hiervan is een terugkeerbesluit. Ook bij een verlopen verblijfsvergunning of bijvoorbeeld het niet kunnen tonen van een identiteitsbewijs bij de grens kunnen redenen zijn om een persoon een terugkeerbesluit op te leggen. Een persoon heeft altijd de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen een terugkeerbesluit. Houd er rekening mee dat u het beroep mogelijk elders af moet wachten. Een terugkeerbesluit is altijd gekoppeld aan een vooraf vastgestelde vertrektermijn. Vaak ligt die termijn op vier weken.

Kortom: vraag een advocaat om een gratis juridisch gesprek bij een terugkeerbesluit.

Vraag en antwoord

Terugkeerbesluit - Mag ik bij een terugkeerbesluit naar andere EU-landen?

Nu ik een terugkeerbesluit opgelegd heb gekregen wil ik naar België of Duitsland reizen. Mag dit eigenlijk wel, of gelden de regels op Europees niveau?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Wanneer u in Nederland een terugkeerbesluit opgelegd heeft gekregen, is het niet toegestaan om naar België of Duitsland te reizen. U dient naar een land buiten de EU, de EER en Zwitserland te reizen. U heeft de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen een opgelegd terugkeerbesluit. Raadpleeg een advocaat om uit te zoeken wat uw kansen zijn in een dergelijke situatie. Belangrijk bij het opgelegd krijgen van een terugkeerbesluit is om uit te zoeken binnen welke termijn u vertrokken moet zijn. Vaak gaat het om een termijn van vier weken.

Terugkeerbesluit - Moet ik direct vertrekken bij een terugkeerbesluit?

Ik heb een terugkeerbesluit opgelegd gekregen. Moet ik direct vertrekken in dit geval, of mag ik nog blijven?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Raadpleeg een advocaat om uit te zoeken welke mogelijkheden u heeft om in beroep te gaan tegen een terugkeerbesluit. In het terugkeerbesluit leest u meer over de redenen waarom u niet langer in Nederland mag blijven. Een advocaat kan samen met u vaststellen binnen welke termijn u Nederland verlaten moet hebben. In de meeste gevallen ligt deze termijn op 28 dagen. Houd er echter rekening mee, dat in sommige gevallen een vertrektermijn van 0 dagen opgelegd wordt. Dit betekent dat u het land per direct moet verlaten. U mag het beroep tegen het terugkeerbesluit niet in Nederland afwachten.