Ongewenstverklaring - Gratis gesprek advocaat binnen 24 uur!

Gratis gesprek over een ongewenstverklaring met een advocaat

Vraag een gratis gesprek aan met een advocaat bij een ongewenstverklaring. Binnen 24 uur contact.

  1. Klik op Gratis gesprek advocaat
  2. Selecteer uw plaats 
  3. Selecteer uit verschillende profielen een advocaat voor een gratis gesprek
  4. Vul het contactformulier in en binnen 24 uur neemt de advocaat contact met u op!

Ongewenstverklaring - Gratis gesprek advocaat

Personen die niet in Nederland mogen verblijven krijgen een terugkeerbesluit opgelegd. Op dit terugkeerbesluit volgt een inreisverbod. Voor personen uit Zwitserland, EU-landen of EER-landen geldt echter dat zij een dergelijk verbod niet kunnen krijgen. Hen kan wel een ongewenstverklaring opgelegd worden. Een ongewenstverklaring betekent dat u niet in Nederland mag zijn volgens de Nederlandse overheid. U krijgt een ongewenstverklaring wanneer u als buitenlander bijvoorbeeld een misdaad heeft gepleegd in Nederland. Let op, het gaat hierbij om ernstige misdaden. Met een ongewenstverklaring moet u Nederland direct verlaten. Daarbij mag u niet meer terugkeren in Nederland.

Bezwaar tegen ongewenstverklaring

Mogelijk bent u het niet eens met de ongewenstverklaring die de Nederlandse overheid u opgelegd heeft. In zo’n geval kunt u hiertegen in beroep gaan. Het is sterk aan te raden om u juridisch bij te laten staan door bijvoorbeeld een pro deo advocaat. Deze kan u meer vertellen over de kans van slagen, wanneer u in beroep gaat tegen de ongewenstverklaring. Ook kan deze u tijdens de procedure van bezwaar maken helpen. Houd er rekening mee, dat u het beroep niet in Nederland mag afwachten. U dient het land dus te verlaten, maar mag mogelijk terugkeren als het bezwaar gehonoreerd wordt en daarmee de ongewenstverklaring ingetrokken wordt.

Kortom: vraag een advocaat om een gratis juridisch gesprek bij een ongewenstverklaring. 

Vraag en antwoord

Ongewenstverklaring - Kan ik bezwaar maken tegen een ongewenstverklaring?

Onlangs heb ik een ongewenstverklaring gekregen, omdat ik een strafbaar feit gepleegd heb. Ik vind deze niet ernstig genoeg voor een ongewenstverklaring. Kan ik in beroep gaan?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Nadat u een ongewenstverklaring heeft gekregen vanuit de Nederlandse overheid, moet u Nederland direct verlaten. Wel heeft u de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de ongewenstverklaring. Let op, tijdens de behandeling van dit bezwaar door de overheid mag u niet in Nederland verblijven. U moet het land dus altijd verlaten. Mocht het bezwaar gehonoreerd worden, dan kunt u terugkeren naar Nederland. Om de kans van slagen bij het indienen van een bezwaar zo groot mogelijk te maken, is het raadzaam om een juridisch specialist te raadplegen. Deze kan u meer vertellen over hetgeen u moet doen om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Ongewenstverklaring - Aan wie kan een ongewenstverklaring worden opgelegd?

Ik zie regelmatig dat termen als verbod op inreizen en ongewenstverklaring door elkaar worden gebruikt. Voor wie geldt een ongewenstverklaring nu precies?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Een ongewenstverklaring wordt in de basis alleen opgelegd aan personen uit Zwitserland, EU-landen en EER-landen. Personen uit andere landen zullen geen ongewenstverklaring krijgen, maar een inreisverbod. Dat verbod kan niet worden opgelegd aan personen die in aanmerking komen voor de ongewenstverklaring. Vandaar dat beide verklaringen naast elkaar worden gebruikt. Een ongewenstverklaring wordt bijvoorbeeld aan u opgelegd, wanneer u een ernstig strafbaar feit heeft gepleegd in Nederland. Raadpleeg een juridisch specialist, wanneer u in beroep wilt gaan tegen deze verklaring. U mag niet in Nederland verblijven tijdens de behandeling van dit beroep. Slechts wanneer de ongewenstverklaring wordt ingetrokken mag u terugkeren.