Asielaanvraag minderjarige - Gratis gesprek advocaat binnen 24 uur!

Gratis gesprek over asielaanvraag minderjarige met een advocaat

Vraag een gratis gesprek aan met een advocaat als u asiel wilt aanvragen voor een minderjarige. Binnen 24 uur contact.

  1. Klik op Gratis gesprek advocaat
  2. Selecteer uw plaats 
  3. Selecteer uit verschillende profielen een advocaat voor een gratis gesprek
  4. Vul het contactformulier in en binnen 24 uur neemt de advocaat contact met u op!

Asielaanvraag minderjarige - Gratis gesprek advocaat

Als ouder kunt u een asielaanvraag indienen voor uw minderjarige kind. Op het moment dat uw kind minimaal 12 jaar is, kan deze zelf ook een asielaanvraag indienen bij de IND. De termen die voor deze groep asielzoekers gebruikt worden lopen door elkaar heen. Officieel werden deze kinderen voorheen een Alleenstaande Minderjarige Asielzoeker (AMA) genoemd. Tegenwoordig noemt men dit een Alleenstaande Minderjarige Vreemdeling (AMV). Dit is niet de enige aanpassing. Voorheen kon een minderjarige vreemdeling een zogenaamde AMV-vergunning aanvragen. Deze vergunning werd afgegeven aan minderjarigen waarvan de asielaanvraag werd afgewezen. Met de vergunning stond het hen vrij tot hun 18e verjaardag in Nederland te verblijven.

Minderjarige asielzoekers

Bij de aanvraag van asiel voor minderjarige asielzoekers lopen er een aantal zaken anders, dan bij een aanvraag voor een meerderjarige asielzoeker. Zo krijgen minderjarige asielzoekers onderwijs aangeboden als hun asielaanvraag wordt goedgekeurd. Ook hebben minderjarige vreemdelingen recht op een voogd. Deze voogd blijft hen begeleiden tot zij 18 jaar zijn. Een verhoor vindt bij vreemdelingen onder de 12 jaar op een andere manier en in een andere ruimte plaats dan bij oudere (minderjarige) vreemdelingen. Op deze manier wordt rekening gehouden met hun kwetsbaarheid. Een alleenstaande minderjarige vreemdeling wordt slechts teruggestuurd wanneer deze kan worden opgevangen bij familie of via een opvanghuis voor kinderen.

Kortom: vraag een advocaat om een gratis juridisch gesprek als u asiel wilt aanvragen voor een minderjarige.

Vraag en antwoord

Asielaanvraag minderjarige - Wat is het verschil tussen een AMA en AMV?

Regelmatig zie ik dat de termen AMV en AMA door elkaar heen worden gebruikt. Wat is het eigenlijk het verschil tussen beide termen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

AMV staat voor Alleenstaande Minderjarige Vluchteling. Daar waar AMA voor Alleenstaande Minderjarige Asielzoeker staat. Voorheen werd de term AMA gebruikt voor kinderen die naar Nederland kwamen om hier asiel aan te vragen. Tegenwoordig wordt de term AMA standaard vervangen door de term AMV. Het gaat om kinderen waarvan de ouders een asielaanvraag voor hen indienen. Kinderen kunnen zelf ook een asielaanvraag indienen als zij tenminste 12 jaar oud zijn. Voorheen werden kinderen standaard in Nederland gehouden tot hun 18e verjaardag. Tegenwoordig gebeurt dat niet meer. Een asielaanvraag kan worden afgewezen, waarna kinderen worden uitgezet als de omstandigheden dat toelaten. Een advocaat kan een minderjarige bijstaan bij een afgewezen asielaanvraag.

Asielaanvraag minderjarige - Bestaat de AMV-vergunning nog voor kinderen?

Ik heb gehoord dat kinderen voorheen tot hun 18e verjaardag in Nederland werden opgevangen bij een afgewezen asielaanvraag. Gebeurt dit nu nog steeds?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Wanneer een asielaanvraag van een minderjarige vreemdeling werd afgewezen, kwam deze vreemdeling in aanmerking voor een AMV-vergunning. Deze vergunning werd halverwege 2013 afgeschaft. Dit betekent dat ook een minderjarige vreemdeling zal worden uitgezet als diens asielaanvraag afgewezen wordt. Wel is het zo, dat een kind alleen wordt uitgezet als deze kan worden opgevangen. Het opvangen van een kind gebeurt door diens familie of bijvoorbeeld in een tehuis voor kinderen. Is dit niet mogelijk, dan zal het kind niet worden uitgezet. Raadpleeg een advocaat, wanneer u het gevoel heeft dat een asielaanvraag voor een minderjarige onterecht is afgekeurd.