Asiel aanvragen - Gratis gesprek advocaat binnen 24 uur!

Gratis gesprek over asiel aanvragen met een advocaat

Vraag een gratis gesprek aan met een advocaat als u asiel wilt aanvragen. Binnen 24 uur contact.

  1. Klik op Gratis gesprek advocaat
  2. Selecteer uw plaats 
  3. Selecteer uit verschillende profielen een advocaat voor een gratis gesprek
  4. Vul het contactformulier in en binnen 24 uur neemt de advocaat contact met u op!

Asiel aanvragen - Gratis gesprek advocaat

Asiel aanvragen betekent officieel dat u een asielvergunning aanvraagt bij de IND. Een asielvergunning kunt u aanvragen wanneer u bescherming nodig heeft, omdat u in uw land van herkomst niet veilig bent. Bij een asiel aanvragen dient u aan bepaalde voorwaarden te voldoen. Voldoet u niet aan deze voorwaarden, dan is de kans groot dat de asielaanvraag zal worden afgekeurd. Asiel aanvragen kost u niets, dit is gratis in Nederland. Het kan verstandig zijn om u bij een asiel aanvragen te laten bijstaan door een pro deo advocaat. Deze kan u meer vertellen over de eisen en voorwaarden waaraan u moet voldoen bij een aanvraag tot een asielvergunning.

Voorwaarden bij asiel aanvragen

In de basis is asiel aanvragen mogelijk voor mensen die niet veilig zijn in hun land van afkomst. Mogelijk dreigt vervolging op basis van uw ras of godsdienst. Ook wanneer een onmenselijke of vernederende behandeling dreigt kunt u asiel aanvragen in Nederland. Het zijn voorbeelden van bedreigingen richting u als individu. Er kan ook sprake zijn van willekeurig geweld, bijvoorbeeld tijdens een oorlog. Tot slot is asiel aanvragen mogelijk wanneer uw partner of bijvoorbeeld biologische ouders onlangs een verblijfsvergunning toegekend hebben gekregen in Nederland. Houd er rekening mee dat er aanvullende voorwaarden kunnen gelden.

Kortom: neem contact op met een advocaat voor een gratis juridisch gesprek als u asiel wilt aanvragen.

Vraag en antwoord

Asiel aanvragen - Is een gewapend conflict reden om asiel aan te vragen?

Momenteel is er sprake van een gewapend conflict in mijn land. Kan ik om deze reden asiel aanvragen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Er zijn verschillende situaties denkbaar, waarbij asiel aanvragen in Nederland toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is een situatie, waarin uw land betrokken is in een gewapend conflict met andere landen of terreurgroepen. Er zijn meer redenen om asiel aan te vragen. Denk ook aan een situatie waarin u individueel bedreigd wordt. Bij asiel aanvragen kan de hulp van een juridisch specialist, zoals een advocaat wenselijk zijn. Deze kan u adviseren over de te volgen stappen en de wijze waarop u de kans op succes kunt maximaliseren. Niet bij ieder gewapend conflict zal uw verzoek tot een asielvergunning direct gehonoreerd worden. Aan asiel aanvragen zitten geen kosten verbonden.

Asiel aanvragen - Wanneer kan ik asiel aanvragen in Nederland?

Ik heb het gevoel niet veilig te zijn in mijn eigen land. Wanneer heb ik de mogelijkheid om asiel aan te vragen in Nederland?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Asiel aanvragen in Nederland is in verschillende situaties mogelijk. Mogelijk wordt u in uw land van herkomst bedreigd op basis van uw ras of politieke overtuiging. Ook kan er sprake zijn van een gewapend conflict, waardoor u mogelijk het slachtoffer wordt van willekeurig geweld in uw land. Een derde situatie waarin asiel aanvragen een optie kan zijn, is wanneer een biologische ouder of bijvoorbeeld uw partner reeds een verblijfsvergunning toegekend heeft gekregen in Nederland. Bij asiel aanvragen is het verstandig om een juridisch specialist, zoals een advocaat te raadplegen. Deze kan u meer vertellen over de procedure die gevolgd moet worden.