Jeugdstrafrecht - Gratis gesprek advocaat binnen 24 uur!

Wat is jeugdstrafrecht?

Jeugdstrafrecht heeft betrekking op jongeren tussen de 12 en 18 jaar die een strafbaar feit hebben gepleegd. Een advocaat kan uw kind bijstaan. Indien een minderjarige een dagvaarding heeft ontvangen waarin staat dat die als verdachte bij de kinderrechter moet komen, heeft hij/zij recht op een gratis advocaat. In de regel wordt de minderjarige na zijn aanhouding op het politiebureau bezocht door een piketadvocaat. Een goede advocaat die veel ervaring heeft in het jeugdstrafrecht, bezoekt de minderjarige direct, voorziet deze van juridisch advies en is aanwezig tijdens de verhoren van de politie. Van een advocaat mag worden verwacht dat deze zich maximaal inspant om het beste resultaat te behalen. Bent u op zoek naar een ervaren advocaat of bent u niet tevreden bent over de kwaliteit van de huidige advocaat? Raadpleeg dan gratis een advocaat via deze website. De kosten van de rechtsbijstand van de advocaat worden vergoed door de Raad voor Rechtsbijstand. Een door de politie aangehouden minderjarige heeft namelijk altijd recht op rechtsbijstand van een advocaat.

Vraag een gratis gesprek bij jeugdstrafrecht kwesties

Heeft u kwesties of vragen die betrekking hebben op het jeugdstrafrecht, bijvoorbeeld omdat omdat uw kind wordt verdacht van een strafbaar feit, selecteer dan een (pro deo) advocaat voor een gratis gesprek en binnen 24 uur wordt er door deze advocaat contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal de (pro deo) advocaat:

  • Uw kwestie met u doornemen en uw vragen beantwoorden
  • Aangeven wat uw juridische kansen en mogelijkheden zijn
  • Het verloop van de procedure met u doornemen
  • Kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
  • Indien u verzekerd bent, uitzoeken of uw kwestie onder uw dekking valt
  • Als beide niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Kortom: vraag een gratis en vrijblijvend gesprek aan met een (pro deo) advocaat bij jeugdstrafrecht kwesties. Daarna kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen.

Vraag en antwoord

Jeugdstrafrecht - Politieverhoor minderjarige zoon

Mijn zoon van 16 jaar oud heeft uit Turkije een speelgoed pistool meegenomen met plastic kogels. De politie heeft hem hiermee aangehouden terwijl hij op een blikje schoot. Nu is hij opgeroepen als verdachte bij de politie om een verklaring af te leggen. In de brief staat dat hij recht heeft op de hulp van een advocaat. Hoe kom ik in contact met een jeugdstrafrecht advocaat en kan deze ook bij het verhoor van de politie aanwezig zijn?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Uw zoon is opgeroepen door de politie om als minderjarige verdachte een verklaring af te leggen. Gelet op de leeftijd van uw zoon heeft hij recht op de bijstand van een jeugdstrafrecht advocaat tijdens het verhoor. Zo nodig kan de advocaat het verhoor met uw zoon voorbereiden, aanwezig zijn tijdens het verhoor en uiteindelijk zijn verklaring meelezen alvorens deze wordt ondertekend. Op de website van Eerste Rechtshulp kunt u uit verschillende advocatenprofielen vrijblijvend een jeugdstrafrecht advocaat naar keuze selecteren voor een gratis adviesgesprek.

Jeugdstrafrecht - Verlof tijdens jeugddetentie

Ik heb normaal gesproken twee keer per week begeleid verlof, maar deze maand heb ik maar drie keer verlof gehad. Kan dit zomaar?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Als u in aanmerking komt voor verlof wordt er een verlofplan voor u opgesteld. Hierin wordt vaak een maximum aantal verlofmomenten opgenomen. Hier kunt u echter geen rechten aan ontlenen. Er zal in de meeste gevallen gestreefd worden naar het maximaal aantal verlofmomenten, maar als er bijvoorbeeld onvoldoende personeel aanwezig is om u te begeleiden op uw verlof kunt u ook minder verlofmomenten per week of maand hebben. Hebt u het idee dat u al recht heeft op verlof, maar is er nog geen verlofplan opgesteld, neem dan direct contact op met een van onze jeugdstrafrecht advocaten van Eerste Rechtshulp.