Hamburger

Mediator
Hamburger

Hamburger Advocaten
  • Gratis gesprek
  • Binnen 24 uur
  • Geheel vrijblijvend
  • Gesubsidieerde mediation
GRATIS GESPREK AANVRAGEN
Persoonlijke tekst

Als mediator met meer dan 18 jaar ervaring sta ik partijen terzijde, bij het verkrijgen van een oplossing van de voor hen moeilijke problematieken die bij een echtscheiding een rol spelen. Vragen hoe een gemeenschap van goederen en de daarin vallende vergoedingsvorderingen moeten worden afgewikkeld; zijn er huwelijkse voorwaarden, zo ja, dan dient bekeken te worden of er sprake is van een verrekeningsvordering en hoe die moeten worden uitgewerkt. Tevens vragen met betrekking tot de alimentatie, en als er kinderen zijn, hoe wordt de kinderbijdrage vastgesteld en hoe stellen ouders een voor hen werkend ouderschapsplan op. Dit alles vraagt zeker maatwerk, hetgeen door Hamburger advocaten/mediator geleverd kan worden. Ook in het erfrecht en huurrechtelijke vraagstukken kan. de mediator haar weg vinden. 

Talenkennis: Nederlands, Engels en Duits

Neem contact met mij op voor een gratis gesprek waarin ik:

  • Met u uw conflict bespreek en uw vragen hierover beantwoord
  • Aangeef wat de stappen van een mediationtraject zijn
  • Uitzoek of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde mediation
  • Als dit het geval is aangeef wat uw eigen bijdrage zal zijn
  • Als u verzekerd bent uitzoek of uw kwestie onder uw dekking valt
  • Als beide niet van toepassing is, u een indicatie van de kosten geef

Kortom: na dit gesprek weet u precies wat uw mogelijkheden zijn en kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen.

Expertisegebieden
Werkgebieden