Dreesmann Bruijntjes

Mediator
Dreesmann Bruijntjes

Advocatenkantoor Bezuidenhout
  • Gratis gesprek
  • Binnen 24 uur
  • Geheel vrijblijvend
  • Gesubsidieerde mediation
GRATIS GESPREK AANVRAGEN
Persoonlijke tekst

Vanaf 2005 houd ik mij bezig met het personen- en familierecht. Naast ruime ervaring in een procespraktijk, voer ik vanaf 2005 bemiddelingsgesprekken in scheiding gerelateerde zaken. Ik probeer mijn cliënten te begeleiden naar een minnelijke oplossing waarmee beide partijen verder kunnen en waar de belangen van beide cliënten en de kinderen mee zijn gediend. Een besluit om uit elkaar te gaan is vaak een zeer persoonlijke aangelegenheid. Ik heb in mijn praktijk gemerkt dat het voor partijen belangrijk is dat zij afspraken kunnen maken die past bij hun beider toekomstverwachtingen en persoonlijke omstandigheden. Vaak blijkt dat mediation partijen meer vrijheid biedt om passende afspraken te maken, dan het juridisch kader waarbinnen een rechter een beslissing moet geven. De afspraken die aan mijn mediationtafel worden gemaakt zijn hierdoor vaak bestendiger dan opgelegde beslissingen van de rechtbank. Ik hecht er veel waarde aan om met partijen mee te denken over de (financiële) toekomst en hen te begeleiden bij het zoeken naar de oplossing die voor hen beiden het beste aanvoelt. Met mijn jarenlange ervaring kan ik partijen goed de voor- en nadelen en consequenties van bepaalde beslissingen voorhouden. Via mijn netwerk ben ik ook in staat om externe specialisten in te schakelen indien dat nodig is ter beoordeling van bijvoorbeeld complexe financiële of internationale materie. Tot slot is het mogelijk om een gesprek met de kinderen te voeren teneinde hun stem in het geheel te betrekken, uiteraard voorzover daar vanuit de ouders en kinderen behoefte aan bestaat. In mijn mediationpraktijk ben ik goed in staat in te spelen op de specifieke wensen van cliënten. Mijn werkwijze kenmerkt zich door een persoonlijke maar ook doortastende aanpak, waardoor de knelpunten relatief snel duidelijk worden. Doordat ik het een uitdaging vind om een (ogenschijnlijke) kloof tussen partijen te overbruggen, ben ik in staat gebleken partijen te begeleiden naar creatieve en praktische compromissen rekening houdend met alle betrokken belangen. Als moeder van vier kinderen begrijp ik ook als geen ander de impact van een scheiding op het gezinsleven en de noodzaak van snelle oplossingen. 

Talenkennis: Nederlands en Engels

Neem contact met mij op voor een gratis gesprek waarin ik:

  • Met u uw conflict bespreek en uw vragen hierover beantwoord
  • Aangeef wat de stappen van een mediationtraject zijn
  • Uitzoek of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde mediation
  • Als dit het geval is aangeef wat uw eigen bijdrage zal zijn
  • Als u verzekerd bent uitzoek of uw kwestie onder uw dekking valt
  • Als beide niet van toepassing is, u een indicatie van de kosten geef

Kortom: na dit gesprek weet u precies wat uw mogelijkheden zijn en kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen.

Expertisegebied
Werkgebied